Vào thời điểm mà hầu hết các ứng dụng nhắn tin trên mạng xã hội đều gặp khó khăn bởi các vấn đề liên quan đến mất an toàn và sử dụng trái phép thông tin bí mật của người dùng, Signal đã là một luồng gió mới. Signal đã được ca ngợi vì mã hóa end-to-end của nó, đảm bảo rằng nội dung của bất kỳ cuộc trò chuyện nào vẫn ở chế độ riêng tư và chỉ người gửi và người nhận mới có thể đọc được.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn không muốn một số liên lạc xuất hiện trong Signal? Có lẽ bạn không còn hòa hợp với ai đó nữa. Có thể bạn không muốn họ nhắn tin cho bạn trên nền tảng này vì lý do này hay lý do khác. Làm thế nào để bạn xóa liên hệ này?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách bạn có thể xóa một liên hệ trong Signal và cũng giải quyết một số câu hỏi về nền tảng này.

Làm thế nào để Signal tìm thấy danh bạ của bạn?

Signal tìm nạp tất cả các số liên lạc của bạn từ danh bạ và sau đó liên kết bạn với tất cả những người đã mở tài khoản Signal. Bạn có thể xem hồ sơ của mọi người trong danh bạ của mình miễn là họ đã đăng ký dịch vụ, ngay cả khi họ không còn hoạt động.

Nếu bạn từ chối quyền truy cập Signal vào danh bạ của mình, ứng dụng sẽ không liên kết bạn với bất kỳ ai bạn biết và danh sách liên hệ Signal của bạn sẽ trống. Nói cách khác, sẽ không có cách nào để tìm ra địa chỉ liên hệ nào của bạn đã ở trên Signal.

Cách xóa liên hệ trong tín hiệu

Nếu bạn không muốn liên lạc với một liên hệ cụ thể trên Signal, bạn có hai tùy chọn: xóa liên hệ hoặc chặn họ.

Bạn không thể thực sự xóa bất kỳ liên hệ nào của mình trên Signal. Ứng dụng không có tùy chọn xóa liên hệ. Cách duy nhất để xóa một liên hệ khỏi danh sách liên hệ Signal của bạn là xóa liên hệ khỏi thiết bị của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không còn số điện thoại của người đó trên thiết bị của mình nữa.

Nếu việc xóa một số liên lạc nghe có vẻ quá khó, thì việc chặn chúng sẽ là cách tốt nhất. Để chặn một số liên lạc trên Signal, hãy xem cách tiến hành:

 1. Mở ứng dụng nhắn tin Signal.
 2. Mở danh sách liên hệ của bạn và tìm địa chỉ liên hệ bạn muốn chặn.
 3. Nhấn vào liên hệ để mở cửa sổ trò chuyện.
 4. Nhấn vào tên của liên hệ để khởi chạy phần cài đặt liên hệ riêng lẻ.
 5. Gõ vào Block user.
 6. Gõ vào Block xác nhận.

Khi bạn đã chặn một số liên lạc, họ sẽ không thể gửi cho bạn một tin nhắn hoặc thậm chí gọi cho bạn trên Signal. Hơn nữa, Signal không gửi cho người liên hệ một thông báo cho biết rằng bạn đã chặn họ.

Cách xóa lịch sử tin nhắn trong tín hiệu

Một trong những lý do khiến Signal phổ biến có liên quan nhiều đến thực tế là tất cả các tin nhắn bạn trao đổi với một liên hệ có dạng một chuỗi dài. Có thể xem tin nhắn đầu tiên được gửi, ai đã gửi và ngày nó xảy ra. Điều này đảm bảo rằng không có thông tin cụ thể nào bị mất.

Tuy nhiên, có những lúc bạn muốn xóa toàn bộ lịch sử tin nhắn giữa bạn và một số liên lạc. Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

 1. Mở ứng dụng Tín hiệu trên thiết bị của bạn.
 2. Đi tới cuộc trò chuyện của bạn và tìm cuộc trò chuyện bạn muốn xóa.
 3. Nhấn và giữ trong cuộc trò chuyện.
 4. Từ cửa sổ bật lên kết quả, hãy chọn Delete.
 5. Gõ vào Delete xác nhận.

Nếu bạn muốn xóa các tin nhắn cụ thể trong một cuộc trò chuyện trong khi bỏ lại phần còn lại:

 1. Mở ứng dụng Tín hiệu trên thiết bị của bạn.
 2. Chuyển đến cuộc trò chuyện của bạn và chạm và giữ vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa.
 3. Từ cửa sổ bật lên kết quả, hãy chọn Delete.
 4. Gõ vào Delete for me.

Lưu ý rằng bạn cũng có thể xóa tin nhắn cho mọi người. Làm như vậy,

 1. Mở ứng dụng Tín hiệu trên thiết bị của bạn.
 2. Chuyển đến cuộc trò chuyện của bạn và chạm và giữ vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa.
 3. Từ cửa sổ bật lên kết quả, hãy chọn Delete.
 4. Gõ vào Delete for everyone.

Câu hỏi thường gặp bổ sung

Làm thế nào để bạn sử dụng nhắn tin nhóm trong tín hiệu?

Signal vượt trội so với các ứng dụng nhắn tin tương tự khác vì bạn có thể tạo một nhóm và thêm tối đa một nghìn thành viên. Với các ứng dụng khác, con số này thường nhỏ hơn nhiều. Bạn có thể sử dụng tính năng nhắn tin nhóm để giao tiếp với khách hàng, bạn bè, đồng nghiệp tại nơi làm việc hoặc thậm chí là nhân viên của mình.

Để tạo một nhóm:

• Khởi chạy Tín hiệu và nhấn vào biểu tượng bút chì ở góc dưới cùng bên phải.

• Từ menu kết quả, hãy chọn New group.

• Tiến hành chọn các số liên lạc bạn muốn thêm vào nhóm. Ngoài ra, bạn có thể nhập số điện thoại theo cách thủ công để thêm các thành viên không có trong danh sách liên hệ của bạn.

• Gõ vào Next để xem loại nhóm và chỉ định tên cho nhóm.

• Gõ vào Create.

Sau khi tạo nhóm thành công, bạn có thể tiến hành gửi tin nhắn đầu tiên bằng cách nhấn vào trường văn bản, giống như khi bạn nhắn tin cho một trong các số liên lạc của mình. Tuy nhiên, mọi liên hệ được thêm vào nhóm sẽ phải chấp nhận lời mời tham gia, gửi và nhận tin nhắn.

Signal có vấn đề về quyền riêng tư không?

Signal không được biết là có vấn đề về quyền riêng tư và trên thực tế là một trong những ứng dụng nhắn tin an toàn nhất từng được xây dựng. Nó không thu thập cũng không lưu trữ thông tin người dùng và tất cả các tin nhắn đều được mã hóa. Ngay cả nhân viên quản trị Signal cũng không thể truy cập tin nhắn của bạn.

Làm thế nào để bạn chặn một liên hệ từ tín hiệu?

• Mở ứng dụng nhắn tin Signal.

• Mở danh sách liên hệ của bạn và tìm địa chỉ liên hệ bạn muốn chặn.

• Nhấn vào số liên lạc để mở cửa sổ trò chuyện.

• Nhấn vào tên của số liên lạc để mở phần cài đặt số liên lạc riêng lẻ.

• Gõ vào Block user.

• Gõ vào Block xác nhận.

Làm thế nào để bạn loại bỏ một liên hệ khỏi tín hiệu?

Để xóa một liên hệ khỏi Signal, hãy xóa họ khỏi danh bạ của bạn hoặc chặn họ trên Signal.

Luôn kiểm soát

Xóa liên hệ khỏi Signal là một cách chắc chắn để ngăn những người không mong muốn nhắn tin cho bạn và luôn kiểm soát các cuộc trò chuyện của bạn. Và điều đáng mừng là tất cả những điều đó đều diễn ra một cách kín đáo. Họ sẽ không biết nếu bạn đã xóa chúng. Nhờ bài viết này, giờ đây bạn biết mình cần làm gì nếu không còn muốn giao tiếp với ai đó.

Bạn có sử dụng Signal không? Trải nghiệm của bạn với ứng dụng này là gì?

Chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận bên dưới.

Vào thời điểm mà hầu hết các ứng dụng nhắn tin trên mạng xã hội đều gặp khó khăn bởi các vấn đề liên quan đến mất an toàn và sử dụng trái phép thông tin bí mật của người dùng, Signal đã là một luồng gió mới. Signal đã được ca ngợi vì mã hóa end-to-end của nó, đảm bảo rằng nội dung của bất kỳ cuộc trò chuyện nào vẫn ở chế độ riêng tư và chỉ người gửi và người nhận mới có thể đọc được.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn không muốn một số liên lạc xuất hiện trong Signal? Có lẽ bạn không còn hòa hợp với ai đó nữa. Có thể bạn không muốn họ nhắn tin cho bạn trên nền tảng này vì lý do này hay lý do khác. Làm thế nào để bạn xóa liên hệ này?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách bạn có thể xóa một liên hệ trong Signal và cũng giải quyết một số câu hỏi về nền tảng này.

Làm thế nào để Signal tìm thấy danh bạ của bạn?

Signal tìm nạp tất cả các số liên lạc của bạn từ danh bạ và sau đó liên kết bạn với tất cả những người đã mở tài khoản Signal. Bạn có thể xem hồ sơ của mọi người trong danh bạ của mình miễn là họ đã đăng ký dịch vụ, ngay cả khi họ không còn hoạt động.

Nếu bạn từ chối quyền truy cập Signal vào danh bạ của mình, ứng dụng sẽ không liên kết bạn với bất kỳ ai bạn biết và danh sách liên hệ Signal của bạn sẽ trống. Nói cách khác, sẽ không có cách nào để tìm ra địa chỉ liên hệ nào của bạn đã ở trên Signal.

Cách xóa liên hệ trong tín hiệu

Nếu bạn không muốn liên lạc với một liên hệ cụ thể trên Signal, bạn có hai tùy chọn: xóa liên hệ hoặc chặn họ.

Bạn không thể thực sự xóa bất kỳ liên hệ nào của mình trên Signal. Ứng dụng không có tùy chọn xóa liên hệ. Cách duy nhất để xóa một liên hệ khỏi danh sách liên hệ Signal của bạn là xóa liên hệ khỏi thiết bị của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không còn số điện thoại của người đó trên thiết bị của mình nữa.

Nếu việc xóa một số liên lạc nghe có vẻ quá khó, thì việc chặn chúng sẽ là cách tốt nhất. Để chặn một số liên lạc trên Signal, hãy xem cách tiến hành:

 1. Mở ứng dụng nhắn tin Signal.
 2. Mở danh sách liên hệ của bạn và tìm địa chỉ liên hệ bạn muốn chặn.
 3. Nhấn vào liên hệ để mở cửa sổ trò chuyện.
 4. Nhấn vào tên của liên hệ để khởi chạy phần cài đặt liên hệ riêng lẻ.
 5. Gõ vào Block user.
 6. Gõ vào Block xác nhận.

Khi bạn đã chặn một số liên lạc, họ sẽ không thể gửi cho bạn một tin nhắn hoặc thậm chí gọi cho bạn trên Signal. Hơn nữa, Signal không gửi cho người liên hệ một thông báo cho biết rằng bạn đã chặn họ.

Cách xóa lịch sử tin nhắn trong tín hiệu

Một trong những lý do khiến Signal phổ biến có liên quan nhiều đến thực tế là tất cả các tin nhắn bạn trao đổi với một liên hệ có dạng một chuỗi dài. Có thể xem tin nhắn đầu tiên được gửi, ai đã gửi và ngày nó xảy ra. Điều này đảm bảo rằng không có thông tin cụ thể nào bị mất.

Tuy nhiên, có những lúc bạn muốn xóa toàn bộ lịch sử tin nhắn giữa bạn và một số liên lạc. Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

 1. Mở ứng dụng Tín hiệu trên thiết bị của bạn.
 2. Đi tới cuộc trò chuyện của bạn và tìm cuộc trò chuyện bạn muốn xóa.
 3. Nhấn và giữ trong cuộc trò chuyện.
 4. Từ cửa sổ bật lên kết quả, hãy chọn Delete.
 5. Gõ vào Delete xác nhận.

Nếu bạn muốn xóa các tin nhắn cụ thể trong một cuộc trò chuyện trong khi bỏ lại phần còn lại:

 1. Mở ứng dụng Tín hiệu trên thiết bị của bạn.
 2. Chuyển đến cuộc trò chuyện của bạn và chạm và giữ vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa.
 3. Từ cửa sổ bật lên kết quả, hãy chọn Delete.
 4. Gõ vào Delete for me.

Lưu ý rằng bạn cũng có thể xóa tin nhắn cho mọi người. Làm như vậy,

 1. Mở ứng dụng Tín hiệu trên thiết bị của bạn.
 2. Chuyển đến cuộc trò chuyện của bạn và chạm và giữ vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa.
 3. Từ cửa sổ bật lên kết quả, hãy chọn Delete.
 4. Gõ vào Delete for everyone.

Câu hỏi thường gặp bổ sung

Làm thế nào để bạn sử dụng nhắn tin nhóm trong tín hiệu?

Signal vượt trội so với các ứng dụng nhắn tin tương tự khác vì bạn có thể tạo một nhóm và thêm tối đa một nghìn thành viên. Với các ứng dụng khác, con số này thường nhỏ hơn nhiều. Bạn có thể sử dụng tính năng nhắn tin nhóm để giao tiếp với khách hàng, bạn bè, đồng nghiệp tại nơi làm việc hoặc thậm chí là nhân viên của mình.

Để tạo một nhóm:

• Khởi chạy Tín hiệu và nhấn vào biểu tượng bút chì ở góc dưới cùng bên phải.

• Từ menu kết quả, hãy chọn New group.

• Tiến hành chọn các số liên lạc bạn muốn thêm vào nhóm. Ngoài ra, bạn có thể nhập số điện thoại theo cách thủ công để thêm các thành viên không có trong danh sách liên hệ của bạn.

• Gõ vào Next để xem loại nhóm và chỉ định tên cho nhóm.

• Gõ vào Create.

Sau khi tạo nhóm thành công, bạn có thể tiến hành gửi tin nhắn đầu tiên bằng cách nhấn vào trường văn bản, giống như khi bạn nhắn tin cho một trong các số liên lạc của mình. Tuy nhiên, mọi liên hệ được thêm vào nhóm sẽ phải chấp nhận lời mời tham gia, gửi và nhận tin nhắn.

Signal có vấn đề về quyền riêng tư không?

Signal không được biết là có vấn đề về quyền riêng tư và trên thực tế là một trong những ứng dụng nhắn tin an toàn nhất từng được xây dựng. Nó không thu thập cũng không lưu trữ thông tin người dùng và tất cả các tin nhắn đều được mã hóa. Ngay cả nhân viên quản trị Signal cũng không thể truy cập tin nhắn của bạn.

Làm thế nào để bạn chặn một liên hệ từ tín hiệu?

• Mở ứng dụng nhắn tin Signal.

• Mở danh sách liên hệ của bạn và tìm địa chỉ liên hệ bạn muốn chặn.

• Nhấn vào số liên lạc để mở cửa sổ trò chuyện.

• Nhấn vào tên của số liên lạc để mở phần cài đặt số liên lạc riêng lẻ.

• Gõ vào Block user.

• Gõ vào Block xác nhận.

Làm thế nào để bạn loại bỏ một liên hệ khỏi tín hiệu?

Để xóa một liên hệ khỏi Signal, hãy xóa họ khỏi danh bạ của bạn hoặc chặn họ trên Signal.

Luôn kiểm soát

Xóa liên hệ khỏi Signal là một cách chắc chắn để ngăn những người không mong muốn nhắn tin cho bạn và luôn kiểm soát các cuộc trò chuyện của bạn. Và điều đáng mừng là tất cả những điều đó đều diễn ra một cách kín đáo. Họ sẽ không biết nếu bạn đã xóa chúng. Nhờ bài viết này, giờ đây bạn biết mình cần làm gì nếu không còn muốn giao tiếp với ai đó.

Bạn có sử dụng Signal không? Trải nghiệm của bạn với ứng dụng này là gì?

Chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận bên dưới.

Previous articleCách tạo nhóm trong tín hiệu
Next articleCách xóa tất cả bài đăng trên Reddit